Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

To PILATES & GARUDA STUDIO αναγνωρίζει ότι οι πελάτες, οι επισκέπτες, οι χρήστες, και όσοι άλλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.garuda.gr σέβονται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών των χρηστών που συλλέχτηκαν στους Ιστοχώρους του PILATES & GARUDA STUDIO. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ακολουθεί τα πρότυπα του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Τι πληροφορίες συλλέγει το PILATES & GARUDA STUDIO;

Συλλέγουμε μόνο παρεχόμενες από το χρήστη πληροφορίες: Προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισής σας (όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που παρέχετε στο PILATES & GARUDA STUDIO κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας στις ιστοσελίδες μας για την αποστολή μηνύματος επικοινωνίας (email).

Τρόποι που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες

Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας των Ιστοσελίδων του PILATES & GARUDA STUDIO, τότε τις χρησιμοποιούμε για λόγους λειτουργικότητας, διαχείρισης και παροχής πληροφορίων και υπηρεσιών των ιστοσελίδων μας προς εσάς. Τα στοιχεία σας παραμένουν μόνο στους mail server που χρησιμοποιεί η εταιρία.

Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Αν το PILATES & GARUDA STUDIO αντιληφθεί παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας μας, τότε θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά έτσι ώστε να μπορείτε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Αλλαγές και ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να αναθεωρείται περιοδικά και αυτό θα φαίνεται από την ημερομηνία “τελευταίας τροποποίησης” που βρίσκεται παρακάτω. Παρακαλούμε όπως επανέρχεστε σε αυτήν την σελίδα ώστε να μένετε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές. Γενικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρισκόταν σε ισχύ τη στιγμή που λάβαμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν.

Διαγραφή χρήστη

Ο χρήστης με αποστολή ηλεκτρονικού μυνήματος μπορεί να μας ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τον mail server που χρησιμοποιούμε. Η διαγραφή πραγματοποιείται εντός λίγων ημερών.

Tελευταία τροποποίηση στις 13 Ιουνίου 2018