Σας περιμένουμε σε έναν minimal χώρο για να απολαύσετε την αρμονία της κίνησης.

Παραδίδονται μαθήματα και μέσω Zoom, FaceTime & Skype

PILATES

Ατομικά και ομαδικά μαθήματα
με τη μέθοδο Πιλάτες

GARUDA

Ατομικά και ομαδικά μαθήματα
με τη μέθοδο GARUDA

INSTRUCTORS

Γνωρίστε τις δασκάλες μας
Πιστοποιημένες Ιnstructors